JIAZHONG

+86-130-422-91891

中文  |  English

TJJIAZHONG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

HOTLINE:

Ms. Li: 18522605301
E-mail:
jiazhong1@jiazhongkeji.com
Address:China Tianjin Jizhou District, Tianjin Science and Technology Industrial Park River State Dongchang Road 34

Follow us:

About 

Add to friends

Products

Contact

COPYRIGHT © Tianjin Jiazhong Technology Development Co., Ltd.
 

VIDEO APPRECIATION

>
Video

20181022 Construction A

20181022 Construction B